Naložbeno življenjsko zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje je oblika življenjskega zavarovanja, kjer se varčevalni del premije nalaga v vzajemne sklade.

S sklenitvijo naložbenega zavarovanja zavarovanec sprejema naložbeno tveganje, da se njegovo premoženje na polici zmanjša.

Naložba v vzajemne sklade pa na dolgi rok predvideva višje donose in s tem potencilano višje premoženje ob poteku življenjskega zavarovanja.

Sredstva, ki so namenjena za varčevanje, se lahko razporedijo v enega ali več vzajemnih skladom. V času trajanja zavarovanja pa je možna tudi menjava vzajemnega sklada.

Izpolnite obrezec za izračun naložbenega življenjskega zavarovanja

  • Zavarovanje
  • Podatki

1. Znesek, ki bi ga namenili za naložbeno zavarovanje?
Izberite iz menija.

2. Trajanje zavarovanja (število let)?
Priporočamo do predvidene upokojitve - do cca. 65. leta.

3. V kakšne sklade bi želeli vlagati?
Označite svojo željo ali izberite Ne vem in bomo to določili kasneje

4. Vpišite kontaktne podatke (obvezno)

4. Opombe, če želite še kaj dodati.