Naložbeno življenjsko zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje je oblika življenjskega zavarovanja, kjer se varčevalni del premije nalaga v vzajemne sklade.

S sklenitvijo naložbenega zavarovanja zavarovanec sprejema naložbeno tveganje, da se njegovo premoženje na polici zmanjša.

Naložba v vzajemne sklade pa na dolgi rok predvideva višje donose in s tem potencilano višje premoženje ob poteku življenjskega zavarovanja.

Sredstva, ki so namenjena za varčevanje, se lahko razporedijo v enega ali več vzajemnih skladom. V času trajanja zavarovanja pa je možna tudi menjava vzajemnega sklada.

Izpolnite obrezec za izračun naložbenega življenjskega zavarovanja

  1. Znesek, ki bi ga namenili za naložbeno zavarovanje?
  Izberite iz menija.

  2. Trajanje zavarovanja (število let)?
  Priporočamo do predvidene upokojitve - do cca. 65. leta.

  3. V kakšne sklade bi želeli vlagati?
  Označite svojo željo ali izberite Ne vem in bomo to določili kasneje

  4. Vpišite kontaktne podatke (obvezno)

  4. Opombe, če želite še kaj dodati.